sobota, 2 listopada 2019

skutki termicznej obróbki żywności

wpis opracowany na podstawie publikacji naukowych
/ prac oryginalnych i poglądowych /

źródło fotografii: pixabay.com

♥ ♥ ♥
"Przetwarzanie żywności jest procesem, na który składa się m.in. obróbka zasadnicza, związana z termicznym przetwarzaniem żywności (gotowanie, pieczenie, smażenie, wędzenie, prażenie, grillowanie, duszenie, blanszowanie, etc.). Zastosowanie tego zabiegu wpływa niszcząco na składniki prozdrowotne, wywołując straty. Procesy kulinarne wpływają na zmiany zawartości związków bioaktywnych w żywności oraz ich aktywność przeciwutleniającą. Należy pamiętać, że związki biologicznie czynne występujące w żywności, takie jak polifenole, witamina C i karotenoidy determinują antyoksydacyjny potencjał żywności, który stanowi ochronę przed działaniem nadmiernej liczby wolnych rodników nagromadzonych w wyniku stresu oksydacyjnego i ma znaczenie w patogenezie niezakaźnych chorób przewlekłych.

Degradacja witamin. 
Największą wrażliwość na warunki generowane w procesach kulinarnych, spośród wszystkich składników odżywczych, wykazują witaminy. Najbardziej wrażliwe na działanie temperatury są witaminy: C, z grupy B i kwas foliowy. Straty tych witamin zwiększa ich dobra rozpuszczalność w wodzie i przechodzenie do wywarów. Procesy takie, jak: blanszowanie, gotowanie, pasteryzacja, sterylizacja, powodują ich degradację, co znacząco obniża wartość aktywności antyoksydacyjnej produktów owocowo-warzywnych. Na przykład blanszowanie surowców roślinnych wpływa na inaktywację enzymów odpowiedzialnych za utlenianie enzymatyczne występujących w owocach i warzywach naturalnych przeciwutleniaczy. Istotnym czynnikiem degradacyjnym jest też środowisko, np. ogrzewanie produktów roślinnych w wodzie powoduje szybkie przenikanie ciepła do wnętrza tkanek, co z kolei jest przyczyną dłuższego wyeksponowania na ten czynnik całej objętości przetwarzanego produktu, a tym samym dużych strat przeciwutleniaczy." [1]

Niebezpieczne związki.
"Wyniki badań epidemiologicznych wyraźnie wskazują, że częstość występowania chorób nowotworowych ma niewątpliwy związek ze składem zwyczajowo spożywanego pożywienia. Od dawna wiadomo, że wiele związków chemicznych, np. z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA, obecnych w żywności w wyniku przetworzenia żywności do spożycia (np. przypalenia w czasie smażenia, czy opiekania) wykazuje silne działanie mutagenne i kancerogenne." [2]

"Pod wpływem procesów cieplnych w żywności zachodzi szereg następujących po sobie reakcji pomiędzy cukrami a aminokwasami, peptydami lub białkami, które prowadzą do utworzenia licznej grupy nowych związków chemicznych. Grupa ta obejmuje różne substancje uznawane za kancerogenne lub mutagenne. Reakcje te noszą nazwę reakcji Maillarda albo inaczej reakcji nieenzymatycznego brązowienia.

REAKCJA MAILLARDA
Nazwa reakcji pochodzi od nazwiska francuskiego chemika, Louisa Maillarda, który jako pierwszy w 1912 roku opisał reakcję zachodzącą pomiędzy cukrami a aminokwasami. Podczas termicznego przetwarzania żywności, zachodzi wiele przemian chemicznych inicjowanych bezpośrednią reakcją pomiędzy grupą cukrów a grupą aminokwasów, peptydów lub białek. Proces ten jest bardzo złożony i prowadzi do powstania związków odpowiedzialnych za smak, zapach oraz atrakcyjność produktów spożywczych i nosi nazwę reakcji Maillarda.

Podczas gotowania artykułów spożywczych początkowo powstające w nich związki, w zależności od czasu i temperatury procesu, mogą ulegać reakcjom degradacji do wysoce reaktywnych związków. W wyniku ich reakcji z aminokwasami tworzą się dalsze produkty pośrednie zwane zaawansowanymi końcowymi produktami glikacji (AGEs). U człowieka AGEs, mogą być tworzone podczas procesów chorobotwórczych, np. cukrzyca. Jednak AGEs, które pochodzą z diety, wpływają na znaczne zwiększenie ilości AGEs występujących w organizmie. Zwiększenie ich ilości wzmaga występowanie stresu oksydacyjnego, a tym samym prowadzi do wielu chorób chronicznych, a także do przyspieszenia starzenia się organizmu. W wyniku reakcji Maillarda tworzą się zaawansowane końcowe produkty glikacji (AGEs endogenne) odpowiedzialne za zniszczenia struktur podstawowych aminokwasów, obniżenie strawności białek i inaktywację enzymów. Procesy cieplnego przetwarzania żywności odpowiadają za obniżenie wartości żywieniowej białek, głównie przez blokowanie cennego egzogennego aminokwasu, jakim jest lizyna, co prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia ilości dostępnej lizyny." [3]

"W badaniach przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat dowodzi się, że obecność końcowych produktów glikacji jest ściśle związana z hiperglikemią i powikłaniami cukrzycowymi. AGEs poza np. mikroangiopatią cukrzycową odgrywają rolę w patogenezie innych chorób: reumatoidalne zapalenie stawów, choroby Alzheimera, jaskry oraz niewydolności nerek." [4] 

"Prażenie jako proces obróbki termicznej utlenia dobroczynne tłuszcze i dostarcza AGE (ang. advanced glycation and products - zaawansowane produkty glikacji białek). Związki te niszczą całą tkankę łączną obecną w naszym ciele, co objawia się stwardnieniem tętnic (miażdżyca), mętnieniem soczewek oczu, uszkodzeniem połączeń nerwowych (demencja) i uszkodzeniem chrząstek stawowych. Poza tym na glikację bardzo wrażliwe są małe cząsteczki LDL, które są bardziej toksyczne i w większym stopniu przyczyniają się do rozwoju miażdżycy." [5]

Tłuszcze trans.
"Tłuszcze są stosunkowo nietrwałymi składnikami żywności i szybko ulegają przemianom chemicznym. Wadą tradycyjnego procesu smażenia prowadzonego w głębokiej warstwie tłuszczu jest nadmierna dehydratacja produktu. W trakcie długotrwałego ogrzewania tłuszczu i działania czynników takich, jak wysoka temperatura, tlen atmosferyczny czy woda zawarta w smażonym produkcie, dochodzi do stopniowego rozpadu tłuszczu z wydzieleniem się związków lotnych (jak akroleina) i nielotnych (jak akryloamid). Związki te są toksyczne dla organizmu ludzkiego. Ze względu na to, że akryloamid uszkadza łańcuch DNA, związek ten uznawany jest za czynnik genotoksyczny i mutagenny. W trakcie uwodorniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych powstają izomery trans (Trans Fatty Acids TFA) o udowodnionej roli patogenetycznej w odniesieniu do niezakaźnych chorób przewlekłych." [1] 

DEGRADACJA STRECKER'A
"Degradacji Strecker'a przebiega w żywności poddawanej działaniu bardzo wysokich temperatur i polega na degradacji aminokwasów powstałych w wyniku rozpadu pośrednich produktów reakcji Maillarda. W wyniku tej reakcji powstały aldehyd Strecker'a ulega redukcji, który po odszczepieniu cząsteczki wody przekształca się w akrylamid." [6]

"Dieta, obok sposobu i warunków życia, jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zdrowie i jakość życia człowieka. Realizowany model żywienia oparty na nadmiernej konsumpcji żywności, głównie wysoko przetworzonej i/lub charakteryzującej się niewłaściwym zbilansowaniem składników odżywczych przyczynia się do wzrostu zachorowalności społeczeństwa na przewlekłe choroby niezakaźne oraz wpływa na długość życia. Zasadnym staje się więc zmiana zachowań żywieniowych uwzględniająca między innymi wzrastający udział żywności o charakterze prozdrowotnym w diecie." [7]


_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.

Źródło /publikacje naukowe/
1. Wpływ wybranych technik obróbki żywności stosowanych w technologii gastronomicznej na jej wartość odżywczą i bezpieczeństwo zdrowotne w kontekście epidemii niezakaźnych chorób przewlekłych; B. Szponar i in.; Zakład Dietetyki Klinicznej; Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2. Sprzężone dieny kwasu linolowego. Część I. Budowa, powstawanie, występowanie w żywności; E. Bartnikowska; Dział Monitoringu Żywności i Ochrony Środowiska Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie.  
3. Produkty reakcji Maillarda w żywności; A. Michalska, H. Zieliński, Zakład Podstaw Technologii Żywności, Oddział Nauk o Żywności, PAN Olsztyn.
4. Końcowe produkty glikacji - źródło pochodzenia a rozwój powikłań cukrzycowych; A. Brandt i in.; Oddział Diabetologii Dziecięcej, Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AM w Gdańsku.
5. Wpływ składników zawartych w orzechach na organizm człowieka; Z. Zdrojewicz i in.; Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny, Wrocław.
6. Akrylamid - powstawanie, właściwości fizykochemiczne i biologiczne; D. Żyżelewicz i in.; Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej. 
7. Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej; W. Kozirok i in.; Katedra Handlu i Usług, Akademia Morska w Gdyni. 

[ DRUKUJ ]
0

wtorek, 22 października 2019

oddech zdrowia & oczyszczanie energii

wpis opracowany na podstawie książki
/ "Oczyszczanie organizmu" - Giennadij Małachow /

źródło fotografii: pixabay.com♥ ♥ ♥
"Pole energetyczne człowieka stanowi podstawę życia i zdrowia, a każde zakłócenie w nim (przede wszystkim stłumiona emocja) gwałtownie odbija się na zdrowiu. Należy oczyścić pole energetyczne człowieka. Każda stłumiona emocja, w szczególności strach, gniew, powoduje znaczny wzrost energii wewnątrz pola energetycznego człowieka. W rezultacie energia blokady (tzw. pęcherza) może przewyższać energię pola energetycznego. Dlatego ażeby ją zlikwidować niezbędne jest zwiększenie energii człowieka do wysokości energii blokady ("pęcherza"). Kiedy energia ciała zrówna się z energią blokady, ta druga ginie. Ogromna energia blokady ulega oswobodzeniu. Człowiek jak gdyby powraca do tego okresu życia, w którym przeżył tę stłumioną emocję i przeżywa ją od nowa. 

Oddychanie cyrkulacyjne 
To oddychanie stosuje się w celu ułatwienia dostępu do blokady ("pęcherza") i stłumionych emocji w polu energetycznym człowieka. Rozumie się przez nie każdy sposób oddychania który odpowiada następującym kryteriom:
 1. Wdech i wydech następują po sobie tak, że w oddychaniu nie ma przerwy.
 2. Wydech samorzutny, bez napięcia, naturalnie postępujący za wdechem.
 3. Wdech i wydech należy wykonywać przez nos. (W niektórych przypadkach dopuszcza się oddychanie ustami.)
W rezultacie oddychania cyrkulacyjnego (60-80 razy na minutę) następuje wtłaczanie energii w polu energetycznym człowieka i nasilenie jej obiegu. Człowiek oddychający w ten sposób, odczuwa potok energii, czuje, gdzie ona jest zablokowana (ból, rozpieranie) przez blokadę ("pęcherz") i zniekształcenie. Do płuc powietrze dostaje się w ograniczonej ilości, ponieważ krąży i "drga" w okolicy jamy nosowo-gardłowej. To ważna cech tego oddychania. Nie należy wciągać powietrza do płuc, a utrzymać je w jamie nosowo-gardłowej, dokonując szybkich wdechów i biernych wydechów. 

Te oznaki wskazują na prawidłowe oddychanie.
Przy takim sposobie oddychania - aktywny wdech, pasywny wydech - aktywizuje się układ nerwowy współczulny, który: wzmaga procesy metaboliczne w organizmie, podwyższa ilość krwinek czerwonych, cukru i hormonów we krwi, spowalnia rozwój procesów zapalnych i reakcji alergicznych, podwyższa ciśnienie krwi, rozszerza oskrzela. Ze względu na to, że w płucach powietrze jakby stoi, w organizmie gromadzi się dwutlenek węgla. W rezultacie pojawia się pot, otwierają się pory skóry. Innymi słowy, podobny sposób oddychania aktywizuje organizm do uzdrowienia i wzmocnienia. 

W czasie długotrwałych, powtarzających się ćwiczeń, do których zalicza się oddychanie cyrkulacyjne, w wyniku stałego wysiłku fizycznego dla utrzymania wymaganej intensywności wyżej opisanego oddychania, w organizmie człowieka zaczyna się wypracowanie naturalnych opioidów - endorfin. Występując w coraz większej liczbie, samodzielnie wywołują i utrzymują stan ekstazy i euforii. Endorfiny, wywołując emocje steniczne (wyzwalające energię życiową i pobudzające do działania), dodatkowo aktywizują układ nerwowy współczulny, pobudzając siły obronne organizmu i dostarczając mu energii.

W zasadzie będziecie przeżywać dwa procesy pozbywania się blokad ("pęcherzy"). 
 1. Pierwszy ma formę "katharsis" i odreagowania, która polega na drgawkach, dygotaniu, pokaszliwaniu, łapaniu oddechu, ciągnięciu na wymioty, pokrzykiwaniu, itp., co oznacza nasilenie wegetatywnego układu nerwowego.
 2. Drugi polega na tym, że głębokie napięcia przejawiają się w postaci długotrwałych skurczów i przeciągających się spazmów. Na utrzymanie takiego napięcia mięśniowego organizm zużywa ogromną ilość własnej energii i pozbywszy się go o wiele lepiej funkcjonuje. 

Rodzaje oddychania cyrkulacyjnego.
Istnieją różnorodne rodzaje oddychania cyrkulacyjnego, które w różny sposób zmieniają intensywność i formę strumienia energii krążącej w polu energetycznym człowieka. To z kolei aktywizuje stłumione emocje. Dlatego różnorodne rodzaje oddychania cyrkulacyjnego przynoszą specyficzne efekty. Oddychanie można zmienić według następujących parametrów: 
 • zwiększać lub zmniejszać objętość wdechu,
 • różnicować szybkość wdechu, wdychać powietrze do niskiej, średniej lub górnej części płuc, 
 • oddychać nosem lub ustami (oddychanie ustami jest mało efektowne z powodu niewielkiego przyswojenia energii, która jest wchłaniania w kanałach nosa). 
 • można zmieniać pojemność płuc - górnej lub dolnej części. 

Jeśli poczujecie wyjście blokady ("pęcherza") z okolicy głowy lub górnej części ciała, to oddychanie wierzchołkami płuc usprawni ten proces; jeśli wyjście zaczyna się w nogach lub dolej części ciała, oddychajcie przeponą. Ważne jest zwrócenie uwagi na ważną rzecz - prawidłowe oddychanie krążeniowe nie powoduje hiperwentylacji i nie wydala z organizmu dwutlenku węgla. Ono "naładowuje" energią. Ręce, nogi zaczynając "drżeć". To ważna oznaka prawidłowego oddychania.

WSKAZÓWKI 

Przeprowadzając zabieg oczyszczania energii należy całkowicie zaufać w jego sens. To, co może opuszczać człowieka: lęki, przerażenie tak mocno oddziałują, że chciałoby się to wszystko zostawić, nie przeżywać od nowa, a to znaczy - pozostawić w sobie. A do tego nie wolno dopuścić. Całe to draństwo utrudniające życie i niszczące organizm trzeba odrzucić precz. Mogą pojawić się wątpliwości. Wątpliwości - to także stłumiona emocja sprzyjająca tworzeniu się blokady ("pęcherza").

Rozluźnienie 
Oddychanie cyrkulacyjne sprzyja wzrostowi strumienia energii w organizmie i można albo rozluźnić się i pozwolić organizmowi na samouzdrawianie albo usztywnić się, co wywoła jeszcze większe napięcie. Rozluźnienie ciała przy oddychaniu następuje samo przez się w związku ze zmęczeniem, spowodowanym przez utrzymywanie rytmu oddychania. Jednak aktywny wdech, stymulując układ nerwowy współczulny pozwala stale zachować wysoką koncentrację uwagi, co jest szczególnie ważne dla pełnego rozluźnienia mięśni i skupienia uwagi na emocjach, odczuciach. Część ciała, która nie "chce" się rozluźnić, jest naszpikowana energią tworzącą blokadę ("pęcherz"). W stanie pełnego rozluźnienia o wiele łatwiej jest odczuwać strumień energii w polu energetycznym. Bezpośrednio w samym momencie wyjścia blokady rozluźnienie sprawia, że energia wytworzona stłumioną emocją uwalnia się i nie wstrzymywana napięciem mięśni łagodnie uchodzi z organizmu.

Koncentracja uwagi
W czasie seansu oczyszczania energii należy bezwzględnie skoncentrować uwagę na doznaniach, które odczuwacie. Stłumione emocje (blokady - "pęcherze") przy swoim wychodzeniu mogą wywołać różne doznania. Może to być zlokalizowany ból, łaskotanie, wspomnienie czegoś, itp. Dlatego zwracajcie uwagę na każde odczucie, powstające w danej chwili. Tak więc, jeśli pojawiły się jakieś odczucia, skoncentrujcie na nich swoją uwagę i zbadajcie każdy szczegół. Skupcie się na nim dopóty, dopóki nie zniknie. Nieprzyjemny aspekt odczucia starajcie się odczuwać jako bardzo przyjemny. Stłumione emocje układają się "warstwami". Każda warstwa stłumionych emocji powstaje w określonym etapie życia. Dlatego kiedy stłumiona warstwa energii ustąpi, zwykle aktywizuje drugą warstwę, leżącą pod nią. W rezultacie tego, można przechodzić od jednych odczuć do innych, ponieważ warstwy stłumionych emocji utworzone są z rozmaitych zdławionych emocji i odczuć. Za każdym razem, kiedy w czasie seansu oczyszczania energii coś zaczyna "odwracać waszą uwagę", to znaczy, że pojawia się stłumiona energia, która zwraca waszą uwagę na siebie z potrzebą koncentracji na niej i odczuciem jej we wszystkich szczegółach, w tym właśnie momencie.

Uwolnienie oddechu
Normalne oddychanie cyrkulacyjne pobudza blokady "(pęcherze"), które wynurzają się z głębi pola energetycznego człowieka, jako nieprzyjemne odczucie. A nieprzyjemne odczucia tłumimy - to nasza obrona. Ale w tym przypadku obrona jest  niepożądana, ponieważ zmniejsza strumień energii usuwającej blokady, co powoduje powstrzymywanie oddychania. Trzeba świadomie stosować oddychanie cyrkulacyjne, a nieprzyjemne odczucia "przekształcać" w bardzo przyjemne. Gdy to się uda, oddychanie od razu staje się łatwiejsze.

Kochajcie każdą chwilę swojego życia. Jeśli kochacie wszystko co istnieje za sam fakt istnienia,
 wtedy posiądziecie kryształowo czyste pole energetyczne."

_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.

Źródło  
1. "Oczyszczanie organizmu", Giennadij Małachow.

DRUKUJ ]
0

środa, 2 października 2019

e-book na temat zębów

/ rosy diet - dietetyk z natury /
źródło fotografii: kirstenharper.com

ebook
opracowano na podstawie książek i publikacji naukowych
/ klinicznych interpretacji wyników badań, przeglądu badań epidemiologicznych, prac oryginalnych i poglądowych, sprawozdań z niezależnych panelów oraz opisu przypadków publikacji kazuistycznych /


źródło fotografii: kirstenharper.com

SPIS TREŚCI
 • zdrowie zaczyna się od zębów
 • cała prawda o leczeniu kanałowym zębów 
 • powikłania w leczeniu kanałowym zębów
- zgoda pacjenta na leczenie endodontyczne
 • mediatory stanu zapalnego
 • próchnica zaczyna się w łonie matki
 • dieta w ciąży kluczem do zdrowych zębów
 • ciąża a konwencjonalna profilaktyka próchnicy
- profilaktyka stomatologiczna przez poczęciem i podczas ciąży
 • dieta wysoko-węglowodanowa a zdrowie zębów
 • próchnicotwórcze produkty żywnościowe
 • anty-kariogenne składniki diety
 • witarianizm a zdrowie zębów
 • stomatologia holistyczna
 • niekonwencjonalnie o wpływie zębów na zdrowie
- wykres relatywności zębów i narządów
 • profilaktyka próchnicy niekonwencjonalnie 
- goździki i olejek goździkowy, olejowanie jamy ustnej, pasta bez fluoru, czyszczenie języka, właściwa dieta i polifenole

POBIERZ  E-BOOK ]

_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.
0

poniedziałek, 30 września 2019

czym jest zdrowie?

wpis opracowany na podstawie 
/ książki oraz publikacji naukowej - praca poglądowa /

źródło fotografii: pixabay.com♥ ♥ ♥
Wiemy już, że "każda nierównowaga objawia się fizyczną chorobą. Chorobę wywołuje brak równowagi energetycznej albo zablokowanie przepływu energii. Organizm ludzki, jak wszystko inne, zbudowany jest z pól energii. Pole energii jest nierozerwalnie złączone ze zdrowiem. Powstanie w polu zaburzeń w przepływie energii i/lub pojawienie się nieruchomej energii, która przestała płynąc, świadczy o tym, że ktoś jest chory. Innymi słowy, zakłócenia w przepływie energii w ciele człowieka prowadzą do choroby, a blokady energetyczne prowadzą do zaburzeń fizycznych. Choroba jest rezultatem nierównowagi. Im większy stan nierównowagi, tym poważniejsza będzie choroba. A zatem w chorującym systemie wytrącone z równowagi energie powodują chorobę w ciele. Choroba przyjmuje postać niedoładowanej, przeładowanej albo unieruchomionej energii. Istnieje wiele możliwych konfiguracji. Wszystkie wywołują w końcu chorobę. Ważne jest, by zwiększać przepływ energii, ponieważ im więcej energii pobieramy, tym jesteśmy zdrowsi.

Choroba jest zatem sygnałem, iż znajdujesz się w stanie nierównowagi. Może istnieć na każdym poziomie - emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Kwestią kluczową jest zatem dotarcie do głębszych znaczeń naszej choroby. Źródło choroby jest kluczem do wyzdrowienia. Zaleczenie pierwotnej przyczyny choroby, jest zawsze kluczem do wyleczenia. Do utrzymania zdrowia potrzebujemy miłości, a miłość do samego siebie jest największym uzdrowicielem. Główną chorobą, u wszystkich ludzi, jest nienawiść do samego siebie. Dopóki nie zaczniemy kochać siebie bezwarunkowo, nie osiągniemy pełni zdrowia. Ponadto, ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje zdrowie. Jeśli cierpisz na jakąś chorobę, musisz podjąć ostateczną decyzję o rozpoczęciu konkretnego procesu leczniczego. Zajmij się swoim zdrowiem. Pamiętaj też, że twoje ciało i system energetyczny w naturalny sposób zmierzają ku zdrowiu. 


ZDROWIE TO RÓWNOWAGA

Jesteśmy czymś więcej niż tylko naszymi fizycznymi ciałami. Jesteśmy zbudowani z energii i świadomości. Energia ta służy do odżywiania ciała i podtrzymywania jego struktury i funkcji. W zdrowiu utrzymywana jest naturalna równowaga energii yin/jang w ciele. Przy tej równowadze naturalna wrażliwość ciała, możliwa dzięki naturalnemu przepływowi uczuć, wywołuje zwiększoną świadomość doznań cielesnych, która z kolei prowadzi na przykład do przestrzegania odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych. Systemy chemiczne i fizyczne znajdują się w stanie równowagi i funkcjonują normalnie, warunkując stan zdrowia fizycznego. W zdrowym systemie energie są zrównoważone i podtrzymują równowagę. Zdrowie przyciąga zatem jeszcze więcej zdrowia.

RÓWNOWAGA
mentalnie
jasne myślenie służące do realizowania miłości i woli
|
emocjonalnie
naturalny nie zakłócony przepływ uczuć 
|
duchowo
naturalna przemiana energii, która utrzymuje strukturę i funkcje ciała
równowaga energii yin/yang
|
fizycznie
naturalna przemiana energii chemicznej
równowaga systemów fizycznych
|
ZDROWIE

Zdrowie to wyzwanie, by być sobą. Najważniejszą rzeczą, którą możesz nauczyć się na temat swojego zdrowia, jest to, jak je utrzymać. Głównymi zasadami jest utrzymanie głębokiego połączenia ze sobą i swoim celem w życiu, zarówno na poziomie personalnym, jak i światowym. Oznacza to miłość i szacunek dla samego siebie. To troska o samego siebie. Słuchanie wewnętrznych rad, które pojawiają się, gdy tylko wystąpi jakieś zakłócenie równowagi. To zrozumienie, co oznacza dla ciebie zdrowie. Utrzymywanie zdrowia jest odpowiedzialnością za siebie i swoje życie. Jeśli jesteś chory, zrób dla siebie wszystko, co możliwe. Zapytaj, jaką wiadomość przesyła ci ciało. Kiedy i w jaki sposób nie słuchałeś siebie samego? Jakie jest znaczenie tej choroby na poziomie zarówno osobistym, jak i życiowym? Wyobraź sobie, że jesteś zdrowy i w pełnej równowadze. Przede wszystkim zaś kochaj i akceptuj samego siebie." [1]

Zdrowie jest stanem równowagi energetycznej człowieka 
na poziomie mentalnym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym, 
wynikającym z bezwarunkowej miłości do samego siebie.

"Wszechświat składa się z dynamicznych i wzajemnie na siebie oddziałujących sił, a warunkiem istnienia życia jest nieustanny przepływ energii. Spokojny przepływ energii między człowiekiem a światem, a także w samym organizmie oznacza zdrowie ciała i ducha. Objawy choroby pojawiają się, gdy przepływ energii ustaje lub jest zaburzony. Celem jest przywrócenie harmonijnego przepływu energii. Dlatego też warunkiem zdrowia jest utrzymanie stanu równowagi." [2]


_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.

Źródło / książka i publikacja naukowa  / 
1. "Dłonie pełne światła", Barbara Ann Brennan - światowy bestseller medycyny niekonwencjonalnej.
2. Holistyczne podejście do pacjenta; K. Markocka-Mączka i in.; Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

DRUKUJ ]
0

niedziela, 29 września 2019

droga do zdrowia

wpis opracowany na podstawie światowego bestsellera medycyny niekonwencjonalnej 
/ książki Barbary Ann Brennan - "Dłonie pełne światła" /

źródło fotografii: pixabay.com
♥ ♥ ♥
"Wraz z nadejściem nowoczesnej technologii i zniknięciem lekarza rodzinnego medycyna stała się bezosobowa. Lekarz rodzinny brał odpowiedzialność za zdrowie rodziny, ponieważ znał jej historię, czasem nawet sięgającą wielu pokoleń. Dzisiaj lekarz nie zna nawet imion swoich pacjentów, ponieważ ma ich tak wielu. Wskutek korzystania z nowoczesnej technologii, która często ratuje życie wielu ludziom, lekarz nie może już brać odpowiedzialności za zdrowie każdego ze swoich pacjentów. Odpowiedzialność spadła z powrotem na pacjenta. tam gdzie powinna się znajdować. To jest podstawa. Wielu ludzi chce teraz wziąć większą odpowiedzialność za swoje zdrowie. Należy ponownie uczynić leczenie aktem bardzo osobistym, jakim było kiedyś.

Odpowiedzialność wobec samego siebie.

Pamiętaj. Ty i tylko jesteś odpowiedzialny za swoje zdrowie. Jeśli cierpisz na jakąś chorobę, musisz podjąć ostateczną decyzję o rozpoczęciu konkretnego procesu leczniczego. Decyzję taką należy podjąć z najwyższą rozwagą. Przede wszystkim wybierasz spośród całej gamy możliwości. Komu masz zaufać? Jak długo kontynuować daną kurację, jeśli nie wiadomo, czy przynosi ona pożądane efekty? Na te pytania możesz odpowiedzieć tylko poprzez głębokie poszukiwanie tego, co jest dla ciebie dobre. Jeśli nie ufasz jakiejś diagnozie, możesz zawsze zapytać o opinię drugiego czy trzeciego lekarza, a nawet całkowicie zmienić metodę badania. Jeśli nie rozumiesz w pełni tego, co powiedziano ci na temat twojej choroby, porozmawiaj jeszcze raz z lekarzem, przeczytaj odpowiednią książkę, zdobądź interesujące cie informacje. 

Wraz z rozwojem praktycznej medycyny holistycznej udowodniona zostaje przydatność wielu nowych metod leczenia. Wielu lekarzy kładzie nacisk na dietę, składniki uzupełniające - takie jak witaminy i minerały, ćwiczenia fizyczne i programy utrzymania zdrowia. Homeopaci, kręgarze, specjaliści od akupunktury, masażyści i inni pracujący z ciałem praktykują, by pomóc ludziom utrzymać zdrowie. Ludzie z kolei przekonują się do regularnych ćwiczeń fizycznych i systematycznych badań, żeby wykryć ewentualne zaburzenia, zanim jeszcze staną się one poważne.

Zajmij się swoim zdrowiem.

Przede wszystkim nie pozwól, by ograniczały cię niepomyślne prognozy. Potraktuj je raczej jako bodziec do uważniejszego zajrzenia w głąb siebie i szerszego przeanalizowania dostępnych metod leczenia. Standardowa medycyna zna wiele odpowiedzi, ale na pewno nie wszystkie. Jeśli nie potrafi skutecznie leczyć jakiegoś schorzenia, rozejrzyj się za inną techniką. Sprawdź wszystkie możliwości. Będziesz zaskoczony, jak wiele jeszcze możesz nauczyć się na temat siebie i swojego zdrowia. To poszukiwanie prawdy zmieni twoje życie w sposób, jakiego nigdy się nie spodziewałeś. 

Wraz ze zmianą naszych poglądów na chorobę, zmienia się również sposób, w jaki ją leczymy. Ponieważ stajemy się coraz skuteczniejsi w diagnozowaniu i leczeniu chorób, możemy bardziej indywidualizować proces terapeutyczny. Każdy człowiek jest inny i wymaga odpowiedniej dla siebie kombinacji czynników leczniczych. Twoje ciało i system energetyczny w naturalny sposób zmierzają ku zdrowiu. Jeśli tylko potrafimy zaakceptować chorobę i zrozumieć, że jest ona dla nas nauką, unikniemy potężnego strachu, jaki wobec niej żywimy, i to nie tylko w wymiarze osobistym. Przede wszystkim jednak do utrzymania zdrowia potrzebujemy miłości. Miłość do samego siebie jest największym uzdrowicielem, a ona również wymaga codziennych ćwiczeń.     

MIŁOŚĆ - DROGĄ DO ZDROWIA

Najtrudniej nauczyć się miłości do samego siebie. Jeśli nie masz miłości w sobie, jak możesz dać ją innym? Wszyscy jej potrzebujemy. Miłość własna wypływa z wewnętrznej szczerości, z życia w prawdzie. Miłość własną należy praktykować. Usiądź przed lustrem i przez dziesięć minut kochaj osobę, która się w nim widzi. Nie bądź krytyczny wobec tej osoby. Wszyscy dobrze umiemy patrzeć w lustro i znajdować w sobie dziesiątki małych wad. Tym razem nie wolno tego robić; dozwolone są tylko pozytywne komentarze. Jeśli naprawdę chcesz się zmienić, za każdym razem, gdy zaczynasz krytykować, zacznij od nowa. Sprawdź, czy jesteś wytrzymać pełne dziesięć minut bez choćby jednego krytycznego komentarza.

Siła umożliwia praktykowanie bezwarunkowej miłości. Oznacza to oddawanie wszystkiego, co do ciebie dociera, z miłością, bez zdradzania siebie. Możesz to osiągnąć tylko poprzez miłość własną i pozostawanie w prawdzie. Równa się to szczerości wobec siebie w odniesieniu do własnych uczuć. Jeśli tłumisz negatywne reakcje, nie kochasz siebie (ani innych). Jeśli zaś czujesz i potwierdzasz ich istnienie w jakiś sposób, czynisz miejsce dla miłości. Umożliwiasz sobie przeniesienie się do miejsca pełnego miłości wewnątrz siebie. Pytanie: 
- czy potrafimy kochać samych siebie bezwarunkowo, nawet jeśli widzimy swoje wady?

Zaleczenie pierwotnej przyczyny choroby jest zawsze kluczem do wyleczenia. A główną chorobą, u wszystkich ludzi, jest nienawiść do samego siebie. Dopóki nie zaczniemy kochać siebie bezwarunkowo, nie osiągniemy pełni. Pracując nad zrozumieniem naszych codziennych zachowań, możemy nauczyć się akceptować samych siebie. Oznacza to, że prace musimy zacząć od siebie." [1]


_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.

Źródło / światowy bestseller medycyny niekonwencjonalnej / 
1. "Dłonie pełne światła", Barbara Ann Brennan - fizyk pracująca w NASA i innych instytutach naukowych.

DRUKUJ ]
0

czwartek, 26 września 2019

jak powstaje choroba?

wpis opracowany na podstawie światowego bestsellera medycyny niekonwencjonalnej 
/ książki Barbary Ann Brennan - "Dłonie pełne światła" /

źródło fotografii: pixabay.com


♥ ♥ ♥
"Spoglądając na siebie z perspektywy szerszej niż dotychczas, widzimy, że jesteśmy czymś o wiele więcej niż tylko naszymi fizycznymi ciałami. Jesteśmy zbudowani z kolejnych warstw energii i świadomości. Energia ta służy do odżywiania ciała i podtrzymywania jego struktury i funkcji. Naturalna równowaga energii yin/jang w ciele. Przy tej równowadze naturalna wrażliwość ciała, możliwa dzięki naturalnemu przepływowi uczuć, wywołuje zwiększoną świadomość doznań cielesnych, która z kolei prowadzi do przestrzegania odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych. Systemy chemiczne i fizyczne znajdują się w stanie równowagi i funkcjonują normalnie, warunkując stan zdrowia fizycznego. W zdrowym systemie energie są zrównoważone i podtrzymują równowagę. Zdrowie przyciąga zatem jeszcze więcej zdrowia.

W chorującym systemie zachodzi stopniowy proces. 

Aby zrozumieć proces tworzenia się choroby, zbadajmy dokładniej, w jaki sposób manifestuje się świadomość. Na planie fizycznym świadomość przyjmuje postać instynktu, odruchów bezwarunkowych i automatycznego funkcjonowania organów wewnętrznych. Tutaj świadomość wyraża się w postaci uczuć takich jak fizyczna przyjemność czy ból. Nieprzyjemne uczucia takie jak zimno albo głód są sygnałami, że należy zrównoważyć naszą energię, by mogła ona ponownie płynąć w harmonii. Na poziomie emocjonalnym świadomość wyraża się podstawowymi pierwotnymi emocjami i reakcjami takimi jak, strach, gniew i miłość. Na poziomie mentalnym świadomość wyraża się w postaci racjonalnego myślenia.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MYŚLI 

Stan choroby pojawia się, gdy pierwotna siła kreatywna wyłaniająca się z ludzkiej rzeczywistości (impuls), ulega zniekształceniu i zaczyna działać przeciwko nam. Zniekształcenie to następuje, gdy impuls natrafia na blokady energetyczne albo inne zaburzenie. Każdy wyraża ten impuls w kategoriach swej świadomej rzeczywistości na własnym poziomie. Najpierw zostanie wyrażony w postaci myśli, potem poszczególnych uczuć, potem doznań fizycznych, a ciało odpowie automatycznie poprzez autonomiczny system nerwowy. Rozluźni się, jeśli odczyta impuls jako pozytywny, albo skurczy, jeśli odebrany impuls będzie negatywny.

Przykładem może być: "Wierzę, że jestem najlepszy ze wszystkich". Człowiek akceptuje wizję, że jest najlepszy. Kocha w to co wierzy. Kocha bycie najlepszym. Człowiek spróbuje być najlepszym. Myśli zgodnie z przekonaniami. Przy pomocy woli urzeczywistnia swoje przekonania. Mentalnie, umysł każe człowiekowi myśleć, że jest najlepszy. Pożąda bycia najlepszym. Nikt nie może oszukiwać się przez cały czas, więc prędzej czy później w umyśle powstanie myśl odwrotna. Jeśli nie jestem najlepszy, muszę być najgorszy. W człowieku powstaje mentalny impas. "Myślę, że mogę być najlepszy." versus "Myślę, że nie mogę być najlepszy." Następuje rozpołowienie siły życiowej na dwa przeciwstawne prądy i człowiek wpada w dualistyczne pęknięcie. Impas ten wyraża się w energii i wibracjach. Jeśli nie zostanie rozwiązany przez człowieka, może zamienić się w dysocjacyjną formę myślową i przenieść do nieświadomości. To wpłynie na emocje i spowoduje strach (gniew, żal), ponieważ człowiek nie będzie w stanie rozwiązać problemu. Nie ma już swobodnego przepływu uczuć, problem zostanie przekazany do ciała fizycznego (ból fizyczny). Strach opiera się na nierzeczywistości i jest nie do przyjęcia dla człowieka. Jeśli nieprawidłowość nie zostanie usunięta, spowoduje zaburzenie przemiany energii chemicznej w ciele fizycznym, zaburzenie równowagi systemu i w efekcie chorobę.

PRZEKONANIE 
"wierze, że jest najlepszy ze wszystkich" 
|
kocham bycie najlepszym 
(kocham to, w co wierzę)
|
próbuje być najlepszy 
(przy pomocy woli urzeczywistniam moje przekonanie)
|
pożądam bycia najlepszym 
(pożądam zgodnie z moimi przekonaniami)
|
MYŚL - IMPULS
(myślę zgodnie z moimi przekonaniami
"myślę, że mogę być najlepszy" / "myślę, że nie mogę być najlepszy" 
impas 
|
emocje: strach, gniew, żal 
(czuję zgodnie z moimi przekonaniami
|
ból fizyczny 
|
choroba 

Im większy stan nierównowagi, tym poważniejsza będzie choroba. A zatem w chorującym systemie wytrącone z równowagi energie powodują chorobę w ciele. Wrażliwość na doznania cielesne jest zmniejszona i może prowadzić do obojętności na potrzeby ciała, wyrażając się np. w postaci niewłaściwej diety. Choroba przyjmuje postać niedoładowanej, przeładowanej albo unieruchomionej energii. Istnieje wiele możliwych konfiguracji. Wszystkie wywołują w końcu chorobę i wszystkie mają związek z wyrażaniem doświadczeń i systemu przekonań danego człowieka.

Ból uczy nas prosić o pomoc i uzdrowienie, a zatem jest kluczem do edukacji duszy. 

Choroba wyrazi się na poziomie świadomości. Dokona się to za pomocą bólu, czy to fizycznego, czy emocjonalnego, mentalnego lub duchowego. Ból jest wbudowanym mechanizmem, który ostrzega nas, żebyśmy naprawili sytuację. Zwraca naszą uwagę na fakt, że coś jest nie tak i każe nam w związku z tym coś zrobić. Jeśli wcześniej nie słuchaliśmy siebie, jeśli ignorowaliśmy to, o czym wiemy lub chcemy i powinniśmy zrobić, ból pomoże nam odzyskać świadomość tego." [1]

_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.

Źródło / światowy bestseller medycyny niekonwencjonalnej / 
1. "Dłonie pełne światła", Barbara Ann Brennan - fizyk pracująca w NASA i innych instytutach naukowych.

DRUKUJ ]
0

poniedziałek, 23 września 2019

stomatologia holistyczna

wpis opracowany na podstawie publikacji naukowych
/ artykułów gazety lekarskiej, prac oryginalnych i poglądowych /

źródło fotografii: pixabay.com♥ ♥ ♥
"Holizm (od greckiego holos - całość), jako pojęcie wprowadził do filozofii we wczesnych latach 20. dwudziestego wieku Jan Christiaan Smuts, południowoafrykański polityk, filozof i wojskowy. Pogląd ten zakłada, że wszelkie zjawiska tworzą całościowe układy podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można ocenić na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami. Upraszczając to sformułowanie można powiedzieć, że całości nie da się sprowadzić do sumy jej składników.

Idea całościowego podejścia w medycynie jest jednak znacznie starsza. Słowa przypisywane Hipokratesowi "by leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk" to idea obecnego poglądu holistycznego w medycynie. Uważał on bowiem, że człowiek pozostaje w ścisłym związku ze swoim środowiskiem, ale przede wszystkim, że należy leczyć człowieka, a nie konkretną chorobę.

Tradycyjnie za holistyczną medycynę uważana jest starożytna medycyna chińska, która uznaje wzajemne powiązanie psychiki i ciała. Istotę chińskiej nauki stanowi teoria "yin" i "yang". Na niej opiera się wiedza o leczeniu, ściśle powiązana z filozofią Wschodu. Założeniem jest, że wszechświat składa się z dynamicznych i wzajemnie na siebie oddziałujących sił, a warunkiem istnienia życia jest nieustanny przepływ energii określanej jako "qi" - rozumiana jako ożywcza siła napędowa. Spokojny przepływ "qi" między człowiekiem a światem, a także w samym organizmie oznacza zdrowie ciała i ducha. Objawy choroby pojawiają się, gdy przepływ energii ustaje lub jest zaburzony. Celem medycyny chińskiej jest przywrócenie harmonijnego przepływu energii. Dlatego warunkiem zdrowia jest utrzymanie stanu równowagi między "yin" i "yang" - między różnymi narządami organizmu oraz naszył ciałem a środowiskiem." [1] "Energia qi przepływa wzdłuż meridianów (12 głównych i 8 dodatkowych)." [2] "Cała powierzchnia ciała jest pokryta siecią meridianów - kanałów energetycznych. Każdy z tych meridianów przechodzi przez konkretny ząb lub konkretną grupę zębów i jest powiązany z pewnymi anatomicznymi strukturami i narządami, Zapalenie lub zaburzenia w konkretnym rejonie jamy ustnej prawie zawsze prowadzą do zaburzeń w obszarze tego meridianu." [3]

Przeczytaj! 
o relacji każdego zęba do ogólnego stanu zdrowia

"Wzrasta tendencja powrotu do modelu holistycznego uznającego wzajemne powiązanie psychiki i ciała. Teoretyczne założenia holizmu nie wzbudzają raczej większych wątpliwości ani lekarzy ani pacjentów, przeciwnie, stają się przedmiotem troski o to, co należy poprawić i zmienić. Medycyna holistyczna kładzie duży nacisk na profilaktykę i zdrowy styl życia." [1] "Holistyczny model zdrowia wyrósł z potrzeby odmiennego spojrzenia na sytuację życiową pacjenta, uwzględniającego również te obszary jego funkcjonowania, które były dotąd pomijane w ocenach klinicznych. Zdrowie w tym modelu przedstawiane jest jako stan równowagi dynamicznej organizmu i jest usytuowane pomiędzy hipotetycznym optimum zdrowia i klinicznym stadium choroby.

Holistyczny model zdrowia zakreślił perspektywę zdrowia opartą na płaszczyznach:
- fizycznej (funkcjonowanie biologiczne organizmu jako całości),
- psychicznej (funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne),
- społecznej (zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji międzyludzkich),
- duchowej (związanej z osobistymi przekonaniami, wierzeniami czy praktykami religijnymi)." [4]

"Założenia medycyny holistycznej:
- pacjent stanowi całość (ciało, umysł, dusza, emocje)
- pacjent jest człowiekiem, a nie jednostką chorobową
- pacjent czynnie uczestniczy w procesie leczenia
- leczenie skupia się na przyczynie choroby, nie tylko na łagodzeniu objawów
- równowaga na wszystkich poziomach życia stanowi podstawę zdrowia i szczęścia." [1]

"Podejście holistyczne uznaje odrębność psychospołeczną każdego chorego i poszukuje sposobów leczenie najlepiej dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, przyjmując tezę o wyjątkowości każdego życia przy zwyczajności przeżywanej choroby. Holistyczna perspektywa zdrowia jest w zgodzie z perspektywą zdrowia WHO, która definiuje je jako stan dobrego samopoczucia psychicznego, fizycznego i społecznego, a nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności. Człowieka nie należy rozpatrywać jako wyłącznie sumy narządów, gdyż każda całość jest czymś więcej niż prostą sumą jej części. Człowiek jest czymś więcej niż rzeczywistością biologiczną." [4]

HOLISTYCZNA STOMATOLOGIA

"Tę całościową koncepcję pojmowania przyjmuje się coraz częściej w stomatologii, traktując człowieka nie jako zlepek różnych części ciała, lecz jak organizm, którego prawidłowe funkcjonowanie zapewnione jest przez sprawne działanie istniejących w nim układów i narządów, a zakłócenie pracy w jednym obszarze wpływa na funkcjonowanie innych rejonów. Zatem jeśli pacjent zgłasza problem, stomatolog ujmujący zjawisko holistycznie przeanalizuje wpływ czynników przeszłych na powstanie problemu i zajmie się leczeniem, które będzie optymalnym rozwiązaniem problemów obecnych i tych, które mogłyby się pojawić za kilka czy kilkanaście lat.

W praktyce oznacza to, że dentysta:
 • zwróci uwagę na ścisłe związki między trybem życia, nawykami, zdrowiem jamy ustnej i zębów a resztą układów i narządów w organizmie, oraz na powiązania odwrotne, czyli wpływ chorób ogólnoustrojowych lub układowych na zdrowie jamy ustnej (np. korelacja między trybem życia, dietą, cukrzycą, próchnicą i zwiększoną podatnością na zakażenia jamy ustnej przy zaburzeniach glikemii);
 • dostrzeże powiązania między zdarzeniami zaszłymi, na przykład we wczesnym niemowlęctwie a sytuacją obecną (np. bóle głowy osoby dorosłej wywołane wadą zgryzu, która powstała na skutek złego układania w łóżeczku);
 • zastosuje leczenie, które zapobiegnie problemom w przyszłości (np. lecząc zęby zniszczone bruksizmem nie tylko zlikwiduje uszkodzenia szkliwa, ale zaleci noszenie szyny relaksacyjnej i terapię leczącą stres - aby zapobiec pogłębianiu się uszkodzeń w jamie ustnej.

Stomatologia holistyczna służy nie tylko leczeniu chorób zębów, ale dostrzega także fizyczna, fizjologiczne i mikrobiologiczne powiązania pomiędzy zdrowymi zębami a dobrą kondycją układów wewnętrznych i występowaniem innych chorób." [5]

"Patogenna flora bakteryjna w jamie ustnej może być impulsem do rozwoju wielu chorób ogólnoustrojowych. Oznacza to, że na pacjenta trzeba patrzeć szerzej niż dotychczas i włączyć do działania lekarzy specjalistów innych dziedzin. O korelacji schorzeń jamy ustnej z chorobami ogólnoustrojowymi mówi się od wielu lat. Podobnie jak o tym, że standardowa opieka stomatologiczna przestała w takiej sytuacji wystarczać. Niezbędne jest współdziałanie lekarzy dentystów z lekarzami innych specjalności. Holistyczne podejście do problemu pozwoli skuteczniej leczyć choroby wynikające z współzależności schorzeń jamy ustnej i chorób ogólnoustrojowych." [6]

_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.

Źródło / publikacje naukowe i inne /
1. Holistyczne podejście do pacjenta; K. Markocka-Mączka i in.; Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2. Akupunktura w leczeniu przewlekłego bólu pleców w okolicy lędźwiowo-krzyżowej; P. Jędrusiak, A. Stępień; Klinika Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa.
3. Stomatologia biologiczna, dr Nasterska, http://www.nasterska.eu.
4. Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna; A. Ostrzyżek, J. Marcinowski; Zakład Pedagogiki Terapeutycznej, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach.
5. Stomatologia holistyczna; Portal Stomatologiczny, dentysta.eu.
6. Holistycznie i interdyscyplinarnie; L. Krysiak; Gazeta lekarska nr 04/2015.

DRUKUJ ]
0