sobota, 27 lipca 2019

powikłania w leczeniu kanałowym zębów

wpis opracowany na podstawie otrzymanego dokumentu podczas konsultacji endodontycznej 
/ zgoda pacjenta na leczenie endodontyczne / 

źródło fotografii: pixabay.com


jak wygląda? 
ZGODA PACJENTA NA LECZENIE ENDODONTYCZNE

"Zostałem/am poinformowany/a:
1. o tym, że leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba polega na usunięciu z jego wnętrza, czyli komory zęba i kanałów korzeniowych, zmienionej zapalnie lub martwej miazgi i trwałe wypełnienie tej przestrzeni materiałem leczniczym;
2. o tym, że ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczną zębów i tkanek otaczających, leczenie endodontyczne nie zawsze jest możliwe lub może okazać się nieskuteczne już w trakcie podjętych procedur;
3. o ryzyku i możliwości wystąpienia powikłań, a w szczególności o tym, że:

 • a/ w przypadku kanałów korzeniowych o skomplikowanej budowie, nietypowym przebiegu, kanałów niedrożnych lub zębów leczonych w przeszłości, istnieje zwiększone ryzyko powikłań;
 • b/ leczenie powtórne jest zawsze trudniejsze i nie w każdym przypadku można je wykonać jedynie zachowawczą, mało inwazyjną metodą leczenia. Jest też obciążone większym ryzykiem powikłań i niepowodzeń;
 • c/ w trakcie leczenia kanałowego zęba z założoną koroną protetyczną dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia tej korony lub zachodzi konieczność jej świadomego usunięcia;
 • d/ w czasie leczenia endodontycznego, a zwłaszcza po jego zakończeniu mogą wystąpić przemijające objawy bólowe wymagające niekiedy stosowania leków przeciwbólowych;
 • e/ w niektórych przypadkach w czasie leczenia endodontycznego może dojąć do zaostrzenia objawów stanu zapalnego (ból samoistny zębów, obrzęk, wysięk surowiczy lub ropny, uczynnienie przetoki). Może to wymagać zastosowania leku przeciwzapalnego lub antybiotykoterapii;
 • f/ leczenie endodontyczne zębów ze zmianami w okolicy okołowierzchołkowej jest obarczone większym ryzykiem; czasami mimo przeprowadzonego leczenia zmiany te mogą nie goić się prawidłowo - to może zmniejszyć szanse na utrzymanie danego zęba w jamie ustnej; 
 • g/ mimo przeprowadzonego leczenia endodontycznego może zaistnieć konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, np. odcięcia wierzchołka korzenia lub całego korzenia, lub w przypadku niepowodzenia tego leczenia konieczność usunięcia zęba. 

4. Powikłania w endodoncji:
Mam świadomość, że w wyniku leczenia kanałowego, mimo największej staranności lekarza, może dojść do niezamierzonych i niebędących błędem w sztuce POWIKŁAŃ, takich jak:

 • a/ pęknięcie korzenia lub korony leczonego zęba - w zależności od głębokości złamania konieczna będzie odbudowa protetyczna, czasem poprzedzona zabiegiem chirurgicznym lub ząb trzeba będzie usunąć;
 • b/ złamanie narzędzia w kanale korzeniowym lub poza wierzchołkiem korzenia skutkujące niemożnością wyjałowienia kanałów - konieczna będzie resekcja korzenia lub usunięcie zęba;
 • c/ perforacja zęba (przedziurawienie) nienadająca się do zamknięcia - może być konieczna resekcja korzenia lub usunięcie zęba;
 • d/ przepchnięcie poza wierzchołek korzenia (do kości lub innych struktur anatomicznych) płynów płuczących lub materiału wypełniającego - może skutkować silnym obrzękiem, krwawieniem i bólem, zapaleniem zatok szczękowych lub porażeniem czucia oraz koniecznością przyjmowania leków przeciwzapalnych i antybiotyku - może być konieczna interwencja chirurgiczna;
 • e/ uczulenie na zastosowane środki lecznicze i znieczulające - może wystąpić obrzęk, wysypka, zagrażający życiu wstrząs uczuleniowy - konieczne będzie przyjmowanie leków przeciwalergicznych;
 • f/ zaostrzenie przewlekłego stanu zapalnego (ropień, przetoka) - trzeba będzie przyjmować leki przeciwzapalne i antybiotyk, czasem konieczna jest interwencja chirurgiczna; 
 • g/ pozostanie stanu zapalnego mimo prawidłowego leczenia kanałowego - należy ząb ponownie przeleczyć kanałowo, wykonać resekcję korzenia lub usunąć;
 • h/ wystąpienie bólu okołozabiegowego - konieczne będzie przyjmowanie leków przeciwbólowych;
 • i/ wystąpienie (bardzo rzadko) przetrwałego, chronicznego bólu pozabiegowego (tzw. persisteny pain) - konieczne będzie długoczasowe przyjmowanie leków przeciwbólowych i neurologicznych;
 • j/ porażenie nerwu czuciowego (bardzo rzadko) unerwiającego okoliczne zeby, wargę, język, dziąsło - może skutkować przemijającym lub trwałym zaburzeniem czucia.

5. o tym, że po leczeniu endodontycznym konieczna jest jak najszybsza, trwała rekonstrukcja zęba ze względu na wysokie ryzyko złamania osłabionej korony zęba. Przy niewielkim stopniu uszkodzenia korony zęba wystarcza odbudowa zachowawcza za pomocą wypełnienia. Jeśli ząb jest mocno zniszczony, konieczna jest odbudowa protetyczna najczęściej za pomocą wkładu koronowego (INLAY) lub wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej. Tylko szczelna i trwała odbudowa przeciwdziała wtórnej infekcji oraz mechanicznym urazom leczonego zęba. 
6. o tym, że w trakcie leczenia endodontycznego istnieje konieczność wykonania kilku zdjęć rentgenowskich;
7. o tym, że po zakończeniu leczenia pacjent jest zobowiązany do zgłaszania się na wizyty kontrolne na zdjęcie RTG, w terminach zleconych przez lekarza lub po 3 miesiącach od zakończenia leczenia;
8. o kosztach leczenia, które akceptuję.

Powyższe zasady przeczytałem/am i zrozumiałem/am, uzyskałem/am również wszelkie wyjaśnienia dotyczące leczenia w moim przypadku. Zostałem/am poinformowany/a o alternatywnych możliwościach leczenia, z zaniechaniem leczenia włącznie. Zostałem/am poinformowany/a o ryzyku towarzyszącym innym metodom leczenia i konsekwencjach wynikających z zaniechania leczenia. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto, leczenie endodontyczne jest podejmowane w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów. Leczenie endodontyczne nie zabezpiecza także przed próchnicą, złamaniem zęba oraz chorobami przyzębia. W wyjątkowych sytuacjach leczony ząb może wymagać ponownego leczenia, zabiegu chirurgii endodontycznej lub usunięcia. 
Wiem, że mogę odwołać zgodę na leczenie.

Rozpoznanie: np. "ostre zapalenie tkanek okołowierzchołkowych z powodu zgorzeli miazgi zęba, stan po odbarczeniu, kanały ukośne + jeden nowy" - jak to miało miejsce u mnie. 
Rokowanie: złe, wątpliwe, dobre, leczenie warunkowe
*(właściwe podkreślić)

Data, podpis i pieczątka lekarza dentysty / Czytelny podpis pacjenta (rodzica lub opiekuna )

Informacja dla Pacjenta po leczeniu endodontycznym:
Pacjent został poinformowany o powikłaniach, które wystąpiły w czasie leczenia*:
- złamanie korony zęba
- pęknięcie zęba
- perforacja
- odma powietrzna
- złamanie narzędzia w kanale
- zranienie tkanek okołowierzchowłkowych
- niedopełnienie kanału
- przepchnięcie materiału przez otwór wierzchołkowy
- przebarwienie korony zęba
*(właściwe podkreślić)

odbudowa zęba jest możliwa:

Data, podpis i pieczątka lekarza dentysty / Czytelny podpis pacjenta (rodzica lub opiekuna)


_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.

[ DRUKUJ ]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz