Ariana | Blogger | X X X X

czwartek, 26 września 2019

jak powstaje choroba?

źródło fotografii: pixabay.com

"Spoglądając na siebie z perspektywy szerszej niż dotychczas, widzimy, że jesteśmy czymś o wiele więcej niż tylko naszymi fizycznymi ciałami. Jesteśmy zbudowani z kolejnych warstw energii i świadomości. Energia ta służy do odżywiania ciała i podtrzymywania jego struktury i funkcji. Naturalna równowaga energii yin/jang w ciele. Przy tej równowadze naturalna wrażliwość ciała, możliwa dzięki naturalnemu przepływowi uczuć, wywołuje zwiększoną świadomość doznań cielesnych, która z kolei prowadzi do przestrzegania odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych. Systemy chemiczne i fizyczne znajdują się w stanie równowagi i funkcjonują normalnie, warunkując stan zdrowia fizycznego. W zdrowym systemie energie są zrównoważone i podtrzymują równowagę. Zdrowie przyciąga zatem jeszcze więcej zdrowia.

W chorującym systemie zachodzi stopniowy proces. 

Aby zrozumieć proces tworzenia się choroby, zbadajmy dokładniej, w jaki sposób manifestuje się świadomość. Na planie fizycznym świadomość przyjmuje postać instynktu, odruchów bezwarunkowych i automatycznego funkcjonowania organów wewnętrznych. Tutaj świadomość wyraża się w postaci uczuć takich jak fizyczna przyjemność czy ból. Nieprzyjemne uczucia takie jak zimno albo głód są sygnałami, że należy zrównoważyć naszą energię, by mogła ona ponownie płynąć w harmonii. Na poziomie emocjonalnym świadomość wyraża się podstawowymi pierwotnymi emocjami i reakcjami takimi jak, strach, gniew i miłość. Na poziomie mentalnym świadomość wyraża się w postaci racjonalnego myślenia.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MYŚLI 

Stan choroby pojawia się, gdy pierwotna siła kreatywna wyłaniająca się z ludzkiej rzeczywistości (impuls), ulega zniekształceniu i zaczyna działać przeciwko nam. Zniekształcenie to następuje, gdy impuls natrafia na blokady energetyczne albo inne zaburzenie. Każdy wyraża ten impuls w kategoriach swej świadomej rzeczywistości na własnym poziomie. Najpierw zostanie wyrażony w postaci myśli, potem poszczególnych uczuć, potem doznań fizycznych, a ciało odpowie automatycznie poprzez autonomiczny system nerwowy. Rozluźni się, jeśli odczyta impuls jako pozytywny, albo skurczy, jeśli odebrany impuls będzie negatywny.

Przykładem może być: "Wierzę, że jestem najlepszy ze wszystkich". Człowiek akceptuje wizję, że jest najlepszy. Kocha w to co wierzy. Kocha bycie najlepszym. Człowiek spróbuje być najlepszym. Myśli zgodnie z przekonaniami. Przy pomocy woli urzeczywistnia swoje przekonania. Mentalnie, umysł każe człowiekowi myśleć, że jest najlepszy. Pożąda bycia najlepszym. Nikt nie może oszukiwać się przez cały czas, więc prędzej czy później w umyśle powstanie myśl odwrotna. Jeśli nie jestem najlepszy, muszę być najgorszy. W człowieku powstaje mentalny impas. "Myślę, że mogę być najlepszy." versus "Myślę, że nie mogę być najlepszy." Następuje rozpołowienie siły życiowej na dwa przeciwstawne prądy i człowiek wpada w dualistyczne pęknięcie. Impas ten wyraża się w energii i wibracjach. Jeśli nie zostanie rozwiązany przez człowieka, może zamienić się w dysocjacyjną formę myślową i przenieść do nieświadomości. To wpłynie na emocje i spowoduje strach (gniew, żal), ponieważ człowiek nie będzie w stanie rozwiązać problemu. Nie ma już swobodnego przepływu uczuć, problem zostanie przekazany do ciała fizycznego (ból fizyczny). Strach opiera się na nierzeczywistości i jest nie do przyjęcia dla człowieka. Jeśli nieprawidłowość nie zostanie usunięta, spowoduje zaburzenie przemiany energii chemicznej w ciele fizycznym, zaburzenie równowagi systemu i w efekcie chorobę.

PRZEKONANIE 
"wierze, że jest najlepszy ze wszystkich" 
|
kocham bycie najlepszym 
(kocham to, w co wierzę)
|
próbuje być najlepszy 
(przy pomocy woli urzeczywistniam moje przekonanie)
|
pożądam bycia najlepszym 
(pożądam zgodnie z moimi przekonaniami)
|
MYŚL - IMPULS
(myślę zgodnie z moimi przekonaniami
"myślę, że mogę być najlepszy" / "myślę, że nie mogę być najlepszy" 
impas 
|
emocje: strach, gniew, żal 
(czuję zgodnie z moimi przekonaniami
|
ból fizyczny 
|
choroba 

Im większy stan nierównowagi, tym poważniejsza będzie choroba. A zatem w chorującym systemie wytrącone z równowagi energie powodują chorobę w ciele. Wrażliwość na doznania cielesne jest zmniejszona i może prowadzić do obojętności na potrzeby ciała, wyrażając się np. w postaci niewłaściwej diety. Choroba przyjmuje postać niedoładowanej, przeładowanej albo unieruchomionej energii. Istnieje wiele możliwych konfiguracji. Wszystkie wywołują w końcu chorobę i wszystkie mają związek z wyrażaniem doświadczeń i systemu przekonań danego człowieka.

Ból uczy nas prosić o pomoc i uzdrowienie, a zatem jest kluczem do edukacji duszy. 

Choroba wyrazi się na poziomie świadomości. Dokona się to za pomocą bólu, czy to fizycznego, czy emocjonalnego, mentalnego lub duchowego. Ból jest wbudowanym mechanizmem, który ostrzega nas, żebyśmy naprawili sytuację. Zwraca naszą uwagę na fakt, że coś jest nie tak i każe nam w związku z tym coś zrobić. Jeśli wcześniej nie słuchaliśmy siebie, jeśli ignorowaliśmy to, o czym wiemy lub chcemy i powinniśmy zrobić, ból pomoże nam odzyskać świadomość tego." [1]

_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.

Piśmiennictwo: 
  1. "Dłonie pełne światła", Barbara Ann Brennan - fizyk pracująca w NASA i innych instytutach naukowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz