Ariana | Blogger | X X X X

poniedziałek, 6 stycznia 2020

dlaczego kawa jednak szkodzi

źródło fotografii: pixabay.com

"Obecnie kawa stanowi jeden z podstawowych produktów spożywczych i towarów handlowych na świecie. Dane z 2013 roku wskazują, że rocznie na świecie konsumujemy 8,7 miliona ton kawy, a podstawowym jej producentem niezmiennie od lat pozostaje Brazylia. Każdego dnia na świecie ludzie wypijają ponad trzy miliardy filiżanek kawy. Dane Międzynarodowej Organizacji Kawy wskazują, iż największe spożycie w przeliczeniu na jednego mieszkańca odnotowuję się w Skandynawii (nawet powyżej 10 kg rocznie). W Polsce konsumpcja oceniana jest na 1 do 1,5 filiżanki dziennie, co odpowiada rocznemu spożyciu około 2-3 kg kawy na osobę." [1]

"Kawa to roślina wiecznie zielona. Owocem tego drzewa jest mięsista jagoda. W środku zawarte są dwie owalne pestki. Z zebranych owoców wydobywa się ziarna, które następnie są łuskane i selekcjonowane. Istnieje wiele gatunków krzewów kawowych, jednak spośród nich aż 95% światowej produkcji przypada na kawę arabską i robustę. Odmiana arabica uchodzi za najlepszą, jednakże jest bardziej wymagająca w uprawie niż robusta. Kawa robusta, zwana inaczej kawą kongijską, jest bardziej odporna na choroby od arabiki. Zawiera też więcej kofeiny. Arabica ma prawie dwukrotnie niższą zawartość kofeiny.

WPŁYW KAWY NA ORGANIZM

Kawa zawiera kilkaset związków chemicznych, spośród których najbardziej znana jest kofeina (do 2,5%). Z pozostałych należy wymienić m.in. fenolokwasy, garbniki, węglowodany, lipidy, witaminy z grupy B." [2] "Według niektórych autorów, kawa określana jest jako używka najmniej szkodliwa i nie ma zgodności poglądów odnośnie jej wpływu na zdrowie człowieka. Kofeina jest szybko absorbowana i wraz z krwią przedostaje się błyskawicznie do wszystkich tkanek w organizmie, a zwłaszcza do mózgu, wpływając na niego stymulująco. Zwiększa czujność i zdolność wykonywania podstawowych czynności mechanicznych. Obok pewnych zalet odkreślane są też skutki uboczne jej działania, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia. Odnotowano przypadki zmian w zachowaniu i psychice, nadmierną irytację, przyspieszone i nieregularne tętno, zakłócenia snu i problemy z trawieniem. Stwierdzono ponadto, że kofeina powoduje uzależnienia (podobnie jak nikotyna czy alkohol), dając np. objawy zmęczenia, zdenerwowania, bóle głowy i nudności - po ograniczeniu lub zaprzestaniu spożycia - przez 10 do 14 dni." [3]

DLACZEGO KAWA JEDNAK SZKODZI

Kawa nie jest surowa.
"Owoce zbierane są ręcznie, a po zbiorach moczy się je w celu lekkiej fermentacji, a następnie suszy. Tak przygotowane wysuszone pestki wysyłane są do odbiorców. Palenie ziaren kawy odbywa się dopiero przed ich sprzedażą. Dobrze znane wszystkim walory smakowe i aromatyczne uzyskuje się dopiero w procesie palenia ziaren kawy w temperaturze 200-250°C, podczas którego tracą one wodę, a cukier w nich zawarty ulega karmelizacji." [2]

"Pod wpływem procesów cieplnych w żywności zachodzi szereg następujących po sobie reakcji pomiędzy cukrami a aminokwasami, peptydami lub białkami, które prowadzą do utworzenia licznej grupy nowych związków chemicznych. Grupa ta obejmuje różne substancje uznawane za kancerogenne lub mutagenne. Reakcje te noszą nazwę reakcji Maillarda albo inaczej reakcji nieenzymatycznego brązowienia." [4]
Więcej o skutkach termicznej obróbki żywności przeczytasz TUTAJ.

Kawa zawiera tłuszcze trans i akrylamid.
"W trakcie długotrwałego ogrzewania tłuszczu i działania czynników takich, jak wysoka temperatura, dochodzi do stopniowego rozpadu tłuszczu z wydzieleniem się związków lotnych (jak akroleina) i nielotnych (jak akryloamid). Związki te są toksyczne dla organizmu ludzkiego. Ze względu na to, że akryloamid uszkadza łańcuch DNA, związek ten uznawany jest za czynnik genotoksyczny i mutagenny. W trakcie uwodorniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych powstają izomery trans (Trans Fatty Acids TFA) o udowodnionej roli patogenetycznej." [5]

Proces ten nosi nazwę degradacja Strecker'a, "która przebiega w żywności poddawanej działaniu bardzo wysokich temperatur i polega na degradacji aminokwasów powstałych w wyniku rozpadu pośrednich produktów reakcji Maillarda. W wyniku tej reakcji powstały aldehyd Strecker'a ulega redukcji, który po odszczepieniu cząsteczki wody przekształca się w akrylamid." [6]

Kawa niszczy barierę ochroną żołądka. 
(szczególnie na czczo)
"Ścianę żołądka (podobnie jak u innych kręgowców) tworzą: położona najbardziej zewnętrznie błona śluzowa, następnie podśluzowa." [7] "Błona śluzowa żołądka wydziela sok żołądkowy zawierający kwas solny. Źródłem kwasu solnego są komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka." [8] "Utrzymanie integralności błony śluzowej żołądka jest wynikiem wzajemnej równowagi biologicznej między czynnikami agresywnymi i protekcyjnymi. Unikalna właściwość śluzówki żołądka polega na ochronie tej błony śluzowej przed czynnikami uszkadzającymi jej ciągłość." [9]

"Niektóre pokarmy silnie stymulują wydzielanie kwasu solnego w żołądku. U osób ze zmniejszonym napięciem dolnego zwieracza przełyku (choroba refluksowa) kwas jest zarzucany zwrotnie do przełyku wywierając działanie drażniące na śluzówkę przełyku. Taki jest mechanizm działania kawy. U osób zdrowych kawa podwyższa napięcie podstawowe dolnego zwieracza przełyku w sposób wprost proporcjonalny do dawki. Natomiast u osób z niewydolnym zwieraczem przełyku mechanizm ten jest nieskuteczny. Jednocześnie zawarta w kawie kofeina jest silnym stymulatorem wydzielania kwasu żołądkowego, który w tych warunkach łatwo penetruje do przełyku. Żywność może bezpośrednio stymulować receptory nerwów czuciowych w zmienionej zapalnie błonie śluzowej powodując powstanie uczucia bólu lub zgagi." [10] 

Ponadto.
"Wyniki szeregu badań z zakresu wpływu kofeiny na funkcje psychiczne człowieka wskazują na nasilenie zaburzeń lękowych wśród osób regularnie spożywających kawę. Obecne w ziarnach kawy kofeina, teofilina i teobromina stymulują po spożyciu wydzielanie niektórych mediatorów, m.in. adrenaliny, noradrenaliny, kwasu gamma-aminomasłowego (główny neuroprzekaźnik w układzie nerwowym), serotoniny i dopaminy.

Spożywanie dużych dawek kofeiny skutkuje blokadą receptorów gamma-aminomasłowych oraz zmniejsza stężenie wapnia wewnątrzkomórkowego. Poprzez obecność garbników kawa ogranicza wchłanianie wielu substancji. Wiele działań niepożądanych kofeiny jest związanych z jej wpływem na układ pokarmowy. Zmniejsza ona napięcie zwieracza dolnego przełyku i przez to zwiększa objawy choroby refluksowej przełyku. Dodatkowo stymuluje wydzielanie kwasu solnego, co sprzyja rozwojowi wrzodów żołądka." [1]

"Z niektórych badań wynika, że istnieje związek między piciem kawy a podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi, co może powodować choroby serca i przyczyniać się do zwiększonego ryzyka zawału serca. Kofeina podnosi także ciśnienie krwi i działa szkodliwie przy chorobach nerek i owrzodzeniach układu trawiennego." [3]

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE 

"W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że nie ma jednoznacznej opinii wśród badaczy, czy regularne picie kawy wpływa korzystnie czy też szkodliwie na organizm człowieka. Umiarkowane spożycie kofeiny, do 400 mg/dobę, przez dorosłe i zdrowe osoby, nie wpływa negatywnie na organizm, dopiero nadmierne i długotrwałe spożywanie kofeiny (ponad 500-600 mg/dobę) może prowadzić do uzależnienia, bezsenności, arytmii serca, bólów głowy oraz problemów z trawieniem. Dawka śmiertelna kofeiny wynosi 10g, co odpowiada około 80 filiżankom kawy." [2]


_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.

Piśmiennictwo: 
  1. Czy picie kawy jest zdrowe?; Z. Zdrojewicz i in.; Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
  2. Substancje biologicznie aktywne pozyskiwane z herbaty, kawy i kakao oraz ich zastosowanie w kosmetykach; M. Matysek-Nawrocka, P. Cyrankiewicz; Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych w Lublinie.
  3. Ocena stanu fizjologicznego organizmu ludzi wykonujących niebezpieczne dla zdrowia zawody; W. Orowicz; Katedra Fizjologii Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.
  4. Produkty reakcji Maillarda w żywności; A. Michalska, H. Zieliński, Zakład Podstaw Technologii Żywności, Oddział Nauk o Żywności, PAN Olsztyn.
  5. Wpływ wybranych technik obróbki żywności stosowanych w technologii gastronomicznej na jej wartość odżywczą i bezpieczeństwo zdrowotne w kontekście epidemii niezakaźnych chorób przewlekłych; B. Szponar i in.; Zakład Dietetyki Klinicznej; Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
  6. Akrylamid - powstawanie, właściwości fizykochemiczne i biologiczne; D. Żyżelewicz i in.; Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej.
  7. Encyklopedia PWN.
  8. Biochemia Harpera, Wydanie III; Robert K. Murray i in.; Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
  9. Rola leptyny w gastroprotekcji; A. Ptak-Belowska i in.; Katedra Fizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  10. Rola żywienia w chorobie refluksowej żołądkowo-przełykowej; Janusz Ciok; Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz