Ariana | Blogger | X X X X

niedziela, 9 lutego 2020

wykaz badań gwarantowanych - NFZ

źródło fotografii: pixabay.com

PRZED KONSULTACJĄ - KROK 1 - badania krwi

Pierwszy krok przed konsultacją dietetyczną polega na wykonaniu badań laboratoryjnych z krwi. Należy wybrać laboratorium i udać się do niego na badania. Polecane przeze mnie laboratoria medyczne to: DIAGNOSTYKA (oferują pakiety w dobrych cenach) oraz ALAB laboratoria. Cennik badań znajdziesz na stronach laboratorium. Całkowity koszt badań może różnić się, w zależności od punktu pobrań w jakim zostaną wykonane. Aby ustalić konkretną kwotę, najlepiej udać się do placówki lub zadzwonić, ponieważ ceny niektórych badań nie są dostępne online na stronie internetowej laboratorium.

Ważne. Normy badań laboratoryjnych mogą różnić się w zależności od punktu pobrań w jakim są wykonywane, dlatego zawsze należy odwoływać się do zakresu normy w danym laboratorium; i zaleca się, aby badania wykonywać w tej samej placówce laboratoryjnej - dzięki temu wyniki będą dokładniejsze.

OGÓLNA LISTA WYMAGANYCH BADAŃ
Badania krwi to zazwyczaj spory wydatek, niekiedy rzędu kilkuset złotych. Jednak, aby dieta i ewentualna suplementacja została ułożona profesjonalnie i indywidualnie - ich wykonanie jest niezbędne. Poniższa lista, to nie zawsze jedyne wymagane badania. Ich ilość zależy od stanu zdrowia i przebiegu konsultacji. Niekiedy sytuacja wymaga poszerzenia diagnostyki o badania dodatkowe. Poniżej znajduje się ogólna lista badań obowiązkowych jako niezbędne minimum przy pierwszej konsultacji oraz lista badań dodatkowych, które warto zrobić.

Badania obowiązkowe (absolutne minimum):
 • morfologia ogólna z rozmazem,
 • OB (odczyn Biernackiego),
 • mocz z osadem,
 • TSH 
 • glukoza na czczo,
 • insulina na czczo,
 • homocysteina,
 • lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, nie-HDL, trójglicerydy),
 • badanie ANA1 (szczególnie jeśli występuje autoimmunologia),
 • witamina D3 - metabolit 25(OH)D3 (niezwykle ważna, dlatego koniecznie ją zbadaj!),
 • witamina B12.

Badania dodatkowe (dobrze zrobić):
 • próby wątrobowe - AST, ALT, APTT, GGTP, bilirubina;
 • panel tarczycowy - FT-3, FT-4, anty-TPO, anty-TG;
 • witaminy i minerały - żelazo, ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy;
 • test obciążenia - glukoza, insulina (4 punktowy)
 • elektrolity - sód, potas;
 • mocznik, kreatynina, kwas moczowy;
 • białko C-reaktywne (CRP);
 • fibrynogen.

Ważne. W przypadku już istniejących chorób, należy wykonać aktualne badania, które ich dotyczą, (np. jeśli masz autoimmunologiczne zapalnie tarczycy - wykonaj USG tarczycy i pełny panel tarczycowy z krwi). Dodatkowo, na niektóre wyniki krwi oczekuje się kilka tygodni. Należy wziąć to pod uwagę przed pierwszą konsultacją dietetyczną. Pamiętaj, że bez przedstawienia wymaganego minimum badań krwi, wykonanie konsultacji dietetycznej nie jest możliwe do zrealizowania.

Niestety większość badań z listy jest płatna. 
Są jednak badania, które możesz dostać od swojego lekarza w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). 

"W rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Minister Zdrowia zarządził świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. CZYLI w ramach NFZ, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania:

1. Badania hematologiczne:
 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • retikulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
 • sód, 
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC),
 • stężenie transferyny,
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity-CHOL, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy-TG);
 • PRÓBY WĄTROBOWE (bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, fosfataza alkaliczna-ALP, aminotransferaza asparaginianowa-AST, aminotransferaza alaninowa-ALT, gammaglutamylo transpeptydaza-GGTP);
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL (kiła),
 • FT3, FT4;
 • PSA - antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny).
3. Badania moczu:
 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.
4. Badania kału:
 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona - metodą immunochemiczną.
5. Badania układu krzepnięcia:
 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.
6. Badania mikrobiologiczne:
 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
7. Diagnostyka ultrasonograficzna:
 • głowy/szyi (USG tarczycy i przytarczyc, węzłów chłonnych i szyi, ślinianek, krtani);
 • klatki piersiowej (USG piersi, płuc, śródpiersia, jamy opłucnej, klatki piersiowej, klatki piersiowej - inne);
 • przewodu pokarmowego (USG przełyku, przewodu pokarmowego - inne);
 • układu moczowego (USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego);
 • brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, gruczołu krokowego);
 • inna diagnostyka ultrasonograficzna (USG węzłów chłonnych, moszny, w tym jąder i najądrzy).
8. Zdjęcia radiologiczne RTG:
 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcie czaszki;
 • zdjęcie zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
9. Badania endoskopowe:
 • gastroskopia,
 • kolonoskopia.
10. Inne badania:
 • badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku,
 • echokardiografia,
 • spirometria." [1] 

Pełna treść rozporządzenia. [ pobierz ]

_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.

Piśmiennictwo: 
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz